Murphy

Anunciadores

Enviadores de Señal

Enviadores Eléctricos

Enviadores Físicos

Indicador de niveles

Indicador de presión

Indicador de temperatura

Indicadores de niveles

Indicadores eléctricos

Interruptores eléctricos

Panel de alarma

Paneles de alarma

Paneles de instrumentación

Sensores o pick-up

Sistemas de monitoreo

Solenoides

Solenoides

Tacómetros